Úvod / Bazén / Pravidla pro používání plaveckých pomůcek.

Pravidla pro používání plaveckých pomůcek.

1. Používání plaveckých pomůcek, zejména plaveckých pacek a ploutviček, je možné pouze na povolení plavčíka a pouze v rychlé vyhrazené dráze ( dále jen " dráha" ).

2. O zahájení i ukončení používání plaveckých pomůcek rozhoduje plavčík.

3. Plavčík je oprávněn regulovat počet plavců v této dráze tak, aby byla dodržena bezpečnost všech plavců a dalších návštěvníků bazénu.

4. Na informační cedulce u dráhy je uvedeno upozornění, že tato dráha je vyhrazena pro kondiční plavání a lze v této dráze používat i plavecké pomůcky.

5. V dráze s pomůckami se nesmí pohybovat více než 4 plavci.

6. Plavaní s pomůckami mimo dráhu je dále zakázáno.

7. Plavci s pomůckami jsou povinni uposlechnout pokynů plavčíka k ukončení plavání.

8. Plavci s pomůckami jsou povinni si počínat ohleduplně k ostatním plavcům.

Zveřejněno: 4.4.2019