Úvod / Galerie / Představujeme - Pavel Alexander Taťoun

Představujeme - Pavel Alexander Taťoun

* 6. září 1954

            Pan Pavel Alexander Taťoun se narodil v Rýmařově. Ve vesnici Lomnice žil s rodiči

a sourozenci do svých sedmi let. Pak se rodina v roce 1961 odstěhovala do Prahy, kde prožíval dospívání v undergroundové společnosti přátel. Propagoval i pacifistické smýšlení, které vyvrcholilo odmítnutím základního vojenského výcviku a umístěním v psychiatrické léčebně

v Bohnicích. Ani tady nepřestal malovat. Izolace je pro umělce často netušenou studnicí inspirace. Položení se do vlastního nitra a možnost pracovat v klidu mnohdy vede k mimořádným výtvarným počinům. Nejinak to bylo i Taťouna. Vzniká série maleb se symbolickými motivy – Hořící či Prasklá koule.

            Po propuštění z ústavu svobodně cestuje a otvírá si v Praze svůj první ateliér. Po čase je

mu  zamítnuto opět vycestovat. Vzniká série obrazů s melancholickým laděním – DozráníTouhaSmutek a jiné. V Praze navštěvoval ateliér maďarského malíře, scénografa Mikuláše Matrona. 

V 70. letech se zařadil do hnutí Druhá kultura. Představitelé tohoto undergroundu byli spojeni zásadou tvořit zcela svobodně a neuzavírat žádné kompromisy s režimem a jeho kulturními institucemi. Toto období se dá označit v Taťounově malbě jako silně surrealistické.

            V roce 1978 se oženil a přestěhoval na Moravu. Pracoval mimo jiné jako noční hlídač.

První výstava o rok později v Lošticích, v roce 1979, dává tušit, že našel kraj, kde je spokojen.

V roce 1981 vytavuje i v Šumperku a opět v Lošticích. V roce 1982 se přihlásil na výstavu BBC

v Londýně. Dostal se tak do zorného pole Státní bezpečnosti. Další výstava v Lošticích v roce 1983 byla z uzavřena a to z důvodů nevhodných náboženských námětů (Pád velkého Babylonu a jiné).

Po tomto incidentu nemohl vystavovat až do konce roku 1989.

            Do současnosti má pan Taťoun na svém kontu více jak pět desítek výstav po celé Moravě a také v Praze. Mimořádným sociálním projektem výuky malby a kresby vězňů na Mírově se zařadil mezi ty umělce, kterým není život jedince v naší hektické společnosti ani v nejmenším lhostejný. Díky své všestrannosti je autorem mnoha kalendářů, pohlednic (trvale vystaveny i v Muzeu

De la carte postale ve francouzském Antibes), školních pomůcek (Přehled anglické gramatiky)

a mnoho dalších projektů.

            Pan Pavel Alexander Taťoun žije ve Vlčicích u Loštic. Současná tvorba jsou mimo jiné obrazy z cest. Cesta je cíl. V tomto případě vždy série obrazů inspirovaných přírodou a lidmi ze vzdálených zemí. Nelze nezmínit obrazy z Indočíny, Bornea, Centrální Ameriky nebo malajského ostrova Langkavi. Tady je v hlavní roli fauna a flora v poeticky subreálném vidění. Barvy a světlo pralesa jsou pohádkově zaostřeny spolu se zvířaty v magickém světle pralesa. Až se vám chce odcestovat tam také!

            Současná výstava v Galerii Lautner v Mohelnici je pocta umělci z našeho kraje. Ukážeme Vám zde průřez jeho tvorbou. A těšíme se na jeho další obrazy, které v budoucnu vzniknou!

 

                                                             V úctě Ivana Mertová Pobucká

Zveřejněno: 5.9.2017