Úvod / Dům kultury / Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru:

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní (1. patro domu kultury). Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů (kurz Astronomie není započítáván) se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU

Posluchači - zapojení do studia:

 • zájemce o studium kontaktuje naše konzultační středisko (KS) na tel. 583 430 351 nebo e-mailu: drecheslerova@mksdk.cz
 • vyplní Přihlášku ke studiu, kterou od nás obdrží
 • uhradí studijní poplatek pro daný kurz
 • posluchač může studovat pouze v jednom KS

Povinnosti posluchače:

 • uhrazení studijního poplatku v našem konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz - viz zde

 

Téma vybraného kurzu pro zimní semestr 2022/2023 - Habsburkové bez trůnu

Vedoucí lektor

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Lektoři

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Osnova

 • Habsburský dům v "dlouhém 19. století" 
 •  Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
 •  Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
 • Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
 • Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
 • Utajení Habsburkové

Kurzovné: 400 Kč.

Termíny přednášek: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4. 2023

Čas a místo: 9.30 hod., učebna I. patro