Úvod / Galerie / Historická přednáška Rotný Jaroslav Švarc – Češi se nikdy nevzdávají

Historická přednáška Rotný Jaroslav Švarc – Češi se nikdy nevzdávají

Dne 23.11. 2017 proběhla přednáška z vojenské historie vázaná na významné osobnosti našeho regionu.

Přednášející, vojenský historik pan Martin Vaňourek z Mohelnice přiblížil životní příběh jednoho z hrdinů, rodáka z Velkého Újezdu Jaroslava Švarce, který padl v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 18. 6. 1942.

            Záměr fašistického a komunistického režimu, smazat stopy po hrdinech se díky práci lidí jako je pan Vaňourek nikdy nezdaří. Jeho rukou byla napsána kniha o krátké, ale o to významné životní cestě Jaroslava Švarce, parašutisty vyslaného z Anglie, který se podílel na provedení atentátu na říšského protektora Heydricha.

            Svou návštěvou nás poctila příbuzná pana Švarce, Kateřina Hovězáková z Prahy. Jako jediná z rodiny se podílí na oživení příběhu jejího praprastrýce Jaroslava. Zajímá se intenzivně o osud svého příbuzného i ostatních hrdinů z krypty. Podle slov pana Vaňourka je propojení s pozůstalými vždy velmi zajímavé a důležité při sběru historických materiálů.

            Děkuji všem posluchačům přednášky. Velice děkuji panu Martinu Vaňourkovi, který je v tom, co dělá naprosto oddaný své věci. Na jeho přednášku se můžeme těšit zase v únoru 2018. Přednese nám příběh opět významného člověka svázaného s naším krajem, armádního generála Bohumila Bočka, který je pohřben v Dubicku.

                                                                                 

Ivana Mertová Pobucká, kurátor Galerie Lautner, Mohelnice

Zveřejněno: 24.11.2017