Úvod / Galerie / Čarodějnické procesy

Čarodějnické procesy

V úterý dne 18.9. 2018 uběhlo 333 let od upálení kněze a děkana Kryštofa Aloise Lautnera. K této události patřící k temným stránkám naší historie došlo v Mohelnici. Památku tohoto člověka, jehož víra a morální kodex odolávali krutým výslechům několik let, jsme uctili vzpomínkou. Připomínkou života, čtením z výslechů na Mírově a barokní hudbou přispěli mnozí. Velký dík paní Milaně Pruckové a její dceři Aničce, panu Mirkovi Demelovi, Jaromíru Vítkovi za Spolek přátel historie Mohelnicka. Přednášku o Čarodějnických procesech na Moravě a ve Slezsku přednesla PhDr. Danuše Poprachová ze Šumperka. Také děkujeme. A především dík Vám všem, kteří jste přišli!

 

Zveřejněno: 21.9.2018