Úvod / Galerie / ABRAKADABRA

ABRAKADABRA

Vernisáž výstavy prací žáků II. st. ZŠ Mohelnice.

Kdy

  • 13. 7. 2017 17:00 - 3. 9. 2017
    čtvrtek

Kde

  • Galerie Lautner Mohelnice

Více informací o akci

HISTORIE ČARODĚJNICTVÍ

Kouzelné zaříkadlo - ABRAKADABRA

Dodnes zůstává čarodějnictví pro většinu lidí

záhadným tématem, a proto k němu přistupují

s obavami.

Inkvizice upalovala „čarodějnice“ na hranici,

protože je považovala za kacířky a vyznavačky

ďábla a tvrdila, že provozují magii na úkor svých

bohabojných sousedů. Věřilo se, že čarodějnice

jsou ošklivé, létají vzduchem na koštěti, pořádají

orgastické sabaty, že se stávají neviditelnými

a proměňují se ve zvířata. Přivolávají bouři,

připravují jedy a vyvolávají zlé duchy.

Moderní čarodějnictví vzniklo ve 20. století.

Nazývá se Wicca a od původního čarodějnictví

se značně liší. Je náboženstvím, které klade důraz

na uctívání bohyně a provozování magického

umění pouze k pozitivním účelům, nikoliv k újmě

ostatních. Moderní čarodějnice a čarodějové

se považují za léčitele a pomocníky. Jejich umění

čerpá z dědictví pohanských náboženství západní

esoterické tradice, lidové magie, ze šamanismu

a kmenových náboženství. Nesouvisí se satanismem

nebo uctíváním ďábla.

Jak vidíte, není se čeho bát.

Ve středověku lidé věřili, že kouzelná formulka

abrakadabra dokáže zahnat mor. Dále s tímto

slovem zaháněli démony, vrývalo se do amuletů

nebo se psalo na papír ve tvaru magického převráceného

trojúhelníku, přičemž každé písmeno přecházelo

na následující linku, až ze slova nezbylo

nic. Zlo tedy zmizelo, jako zmizelo slovo.

Teorie o původu slova se liší. Někteří tvrdí,

že ho vymyslel lékař římského císaře Severa,

Quintus Serenus Sammonicus a léčil jím horečku.

Jiní zastávají názor, že si slovo jen vypůjčil. Podle

jiných teorií pochází slovo z aramejské věty

ABHADDA KEDHABRA „Zmiz jako toto slovo“,

anebo z hebrejské věty ABREQ AD HABRA

„Vrhni svou metlu až do smrti“. Také se tvrdí,

že slovo je odvozeno od jména gnostického boha

ABRAXAS. V každém případě je to mocné slovo,

jehož pravá forma zní

ABRAHADABRA.