Úvod / Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. - Kontaktní informace

Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o.

Mohelnické kulturní centrum, s.r.o. vzniklo 14.9.2011 jako obchodní společnost vlastněná městem Mohelnice. Jejím posláním je naplňovat kulturní potřeby obyvatel města provozováním kulturního domu, městského infocentra a zajištění chodu Mohelnické televize a Mohelnického zpravodaje. Prvním jednatelem byl zvolen Ing. Antonín Navrátil.

V roce 2015 došlo ke změně názvu společnosti na „Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. - MKSC„ a jednatelem se stává Ing. Ivo Višinka. V tomto roce se služby společnosti rozšiřují o provoz krytého bazénu.

1.7.2015 dochází k otevření městské věže pro veřejnost a tento úkol je městem svěřen MKSC.

1.10.2015 je sál kina digitalizován (za přispění Fondu kinematografie) na formát 2DCI a kino může od tohoto data hrát premiéry všech dostupných filmů.

V roce 2016 je realizována rekonstrukce krytého bazénu, doplnění relaxačního bazénu a dětského brouzdaliště. Je rozšířena nabídka služeb v sauně. Bazén dosahuje dvojnásobku tržeb proti roku 2014.

V lednu 2017 je vytvořen zárodek technických služeb pod MKSC, město nakupuje potřebnou techniku a služby začínají fungovat v oblasti čistoty města, úklidu sněhu a péči o svěřenou zeleň.

1.3.2017 je otevřena Galerie Lautner a MKSC je pověřeno jejím provozem. Po roce činnosti se galerie pyšní návštěvou více než 2.000 návštěvníků.

MKSC je společnost, která se dynamicky rozvíjí a slouží potřebám města Mohelnice a jeho občanům.

Spolu s RM a ZMM je garancí služeb v oblasti kultury, sportu a péče o vzhled města.

1. 8. 2020 se stává novým jednatelem Aleš Heidenreich.


Aleš Heidenreich

jednatel
Tel. 583 430 351
heidenreich@mksdk.cz


Jana Dreschlerová

Jana Drechslerová

vedoucí Dům kultury
Tel. 583 430 351
drechslerova@mksdk.cz


Milena Štefanovičová

Milena Štefanovičová

účetní
Tel. 583 430 351
stefanovicova@mksdk.cz


Adéla Karabcová

Turistické informační centrum
Tel. 583 430 915
karabcova@mksdk.cz


Miroslav Paloušek

Miroslav Paloušek

vedoucí střediska Bazén
tel. 583 430 470
info@bazen-mohelnice.cz