Úvod / Dům kultury / Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru:

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní (1. patro domu kultury). Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů (kurz Astronomie není započítáván) se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU

Posluchači - zapojení do studia:

 • zájemce o studium kontaktuje naše konzultační středisko (KS) na tel. 583 430 351 nebo e-mailu: zezulova@mksdk.cz
 • vyplní Přihlášku ke studiu, kterou od nás obdrží
 • uhradí studijní poplatek pro daný kurz
 • posluchač může studovat pouze v jednom KS

Povinnosti posluchače:

 • uhrazení studijního poplatku v našem konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz - viz zde

 

Téma vybraného kurzu pro letní semestr 2018/2019 - Klenoty barokního sochařství v českých zemích 

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

Osnova

 • Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

 • Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

 • Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) - skvostné

  pomníky barokní slávy svatých

 • Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

 • Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

 • Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

 

Kurzovné: 300 Kč.

Termíny přednášek: 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.2019

Čas a místo: 9.30 hod., učebna I. patro